Om Värnamo Frisbee disc Club

Sveriges äldsta klubb för individuell frisbeesport och näst äldst av de klubbar som existerat i eget namn och utan avbrott sedan starten.

anno 1978

Policy Upphittade discar på Borgen DiscGolf Arena

A. Det är förbjudet att aktivt leta discar tex i någon av dammarna, förutom om man gör det på klubbens uppdrag

B. Upphittad disc tillhör fortfarande den som ägde den när den försvann/glömdes kvar

C. Upphittad disc ska lämnas in till Värnamo Frisbee disc Club, som följer nedan process för att ägaren ska få tillbaka sin disc

 

  1. Discen märks med datum då den hittades/lämnades in
  2. Ägaren kontaktas via sms om mobilnumret finns på discen eller om ägaren är känd av föreningen. Är discen omärkt utgår punkt 2.
  3. Ägaren kan hämta ut sin upphittade disc på Borgen Outdoor. I första hand 30 minuter före start av någon runda på den lokala touren dvs Måndagar 17.30.
  4. Discen ligger i klubbens förvar i fyra veckor efter att den lämats in
  5. Discar som inte hämtats ut inom de fyra veckorna tillfaller klubben

Vet man om att man förlorat en disc så kan man med fördel skicka ett email till varnamofrisbeeclub@gmail.com och beskriva den samt var man förlorade/glömde den. Då försöker vi ordna så att även onamnade discar kommer tillbaka till ägaren

Medlemsskap och licenser

Se medlemsansökan

Medlemsförmåner

Klubbkläder: 

I samarbete med TIFOSI kan VFC:s medlemmar handlad önskade klubbkläder direkt.

https://tifosi.se/varnamofc

Discar: 

Som medlem i Värnamo FC har du medlemsrabatt om du handlar från Discsport.se.

Allt du behöver göra är att kontakta Robert Lorentzon

@: robertlorentzon@hotmail.com, så registrerar han dig.