Borgen DiscGolf Arena - Vit

Borgen Discgolf Arena - Vit

Banan började byggas under 2021 och räknas stå helt färdig 2024. Under våren 2022 kommer hål 1-9 invigas och öppnas för spel.

Banan är belägen på Borgen Outdoor och breder ut sig i området kring Borgen ända förbi skidbacken i Alansryd.

Banan har stora höjd och riktningvariationer i både skogs och ängsmiljö.

Klubbens förhoppning är att banan skall erbjuda en riktigt härlig utmaning för både den erfarne spelaren så som den lite nyare spelaren.

Invigning av banan kommer ske 1 maj 2024.

Drönarfilming av front 9

1

Par 4

längd

157m (515ft)

höjd

0m (0ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– Mandatory 1 vänster om markerad ek, drop zone strax efter mandatory, gula pinnar för linje som inte får passeras. (Mandatory 1 left of the indicated oak tree, dropzone just after mandatory, yellow stakes as restricted space not to cross)

– Mandatory 2 vänster om markerad gran, drop zone i fairway i höjd med mandatory, gula pinnar för linje som inte får passeras. (Mandatory 2 left of the indicated fir tree, drop zone in the middle of the dairway by the mandatory, yellow stakes as restricted space not to cross)

– OB på gruspspåret och dess närhet höger om korg, vita pinnar som linje. (OB on the gravel track and its proximity right of the basket, white stakes as line)

– OB på MTB-spåret och dess närhet vänster om korg, vita pinnar som linje. (OB on the MTB track and its proximity left of the basket, white stakes as line)

2

Par 4

längd

203m (666ft)

höjd

-5m (-16ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– Obligatorisk lättnad i område vid skyddsnät, blåa pinnar som linje. (Relief area by the safety net, blue stakes as line.)

– OB i dammen, röd tee kan används som dropzone, vita pinnar som linje (OB in th epond, red tee  may be used as dropzone, white stakes as line)

– OB på grusspåret och dess närhet omkring hålet, vita pinnar som linje (OB on the gravel track and its proximity surronding the hole, white stakes as line)

– OB i dike, vita pinnar som linje (OB in the ditch, white stakes as line)

– Hazardområde mellan bäck och korg vänster om fairway, gula pinnar som linje, spelas vidare från läge med ett pliktkast (Hazard area between ceek and basket, left of fairway, yellow stakes as line, continue play from lie with 1 throw of penalty)

3

Par 3

längd

83m (272ft)

höjd

0m (0ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB på grusspåret och dess närhet längs vänster sida, vita pinnar som linje. (OB on the gravel track and its proximity along the left side, white stakes as line)

– OB i sankområde, vita pinnar som linje (OB in the sank area, white stakes as line)

– OB på grusspåret och dess närhet bakom green, vita pinnar som linje (OB on the gravel track and its proximity behind the green, white stakes as line)

4

Par 3

längd

107m (351ft)

höjd

-4m (-13ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB i dammarna, vita pinnar som linje (OB in the ponds, white stakes as line)

– OB på grusspåret och dess närhet längs omkring håler, vita pinnar som linje. (OB on the gravel track and its proximity surronding the hole, white stakes as line)

– Hazardbunker kort vänster om korg, gula pinnar som linje, spelas vidare från läge med ett pliktkast (Hazard bunker short left of the basket, yellow stakes as line, continue play from lie with 1 throw of penalty)

5

Par 3

längd

85m (279ft)

höjd

0m (0ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– Mandatory höger om markerad gran, dropzone i mitten av fairway i höjd med mandatory, gula pinnar som linje som inte får passeras (Mandatory right of fir tree, dropzone in the middle of the fairway, by the mandatory, yellow stakes as restricted space not to cross)

– OB i MTB område höger om kort, vita pinnar som linje (OB in the MTB area right of the basket, white stakes as line)

– Obligatorisk lättnad från MTB slinga som korsar hålet, blå whiskers som linje (Relief area on the MTB track crossing the hole, blue whiskers as line)

– Se upp för mountainbikes från vänster innan utkast (Watch out for mountainbikes from the left before throwing)

6

Par 5

längd

285m (935ft)

höjd

-35m (-114ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– Mandatory vänster om död tall, dropzone i mitten av fairway, gula pinnar som linje som inte får passeras (Mandatory left of dead pine tree, dropzone in the middle of the fairway, by the mandatory, yellow stakes as restricted space not to cross)

– OB utmed hela hålet till vänster, runt korg och längs skogslinje till höger, vita pinnar som linje (OB along the complete hole to the left, behind the basket and along the wood line to the right, white stakes as line)

– Se upp för mountainbikes och fotgångare på spåret till vänster (Watch out for mountainbikes and hikers on the track to the left)

7

Par 3

längd

151m (495ft)

höjd

0m (0ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB i dammen, vita pinnar som linje (OB in the pond, white stakes as line)

– OB i bäcken och höger om den efter grusspåret och lån gom korg på grusspåret, vita pinnar som linje (OB in the creek and right of it after the gravel track and long of the basket on the gravel track, white stakes as line)

8

Par 3

längd

152m(499ft)

höjd

+12m/-12m (+39ft/-39ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB på bergssida och utmed hela hålet till vänster, vita pinnar och staketstolpar som linje (OB on the mountain ridge and along the complete hole on the left hand side, white stakes and fence pillars as line)

9

Par 3

längd

87m (285ft)

höjd

+12m (+39ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB  på MTB-spåren, dess närhet och bortom, vita pinnar som linje. (OB on the MTB tracks, their proximity and beyond, white stakes as line)

OB  på spåret till vänster om hålet och dess närhet, vita pinnar som linje. (OB on the path left of the hole and its proximity, white stakes as line)

Sammanfattning 1-9

UT

Par 32

1310m

4298ft

10

Par 3

längd

135m (443ft)

höjd

-5m (-16ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB  på grusspåret och dess närhet vänster/lång om hålet, vita pinnar som linje. (OB on the gravel track and its proximity left/long of the hole, white stakes as line)

 

11

Par 4

längd

143m (469ft)

höjd

-5m (-16ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB  längs fairway på vänster sida och bakom korg, vita pinnar som linje. (OB along the fairway on the left hand side of the hole and behind the basket white stakes as line)

12

Par 3

längd

115m (337ft)

höjd

+6m (+19ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB  utmed bäck till vänster och bakom korgen, vita pinnar som linje. (OB along the creek on the left and behind the basket, white stakes as line)

13

Par 3

längd

68m (223ft)

höjd

+12m (+39ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– Inget OB på detta hål. (No OB on this hole)

14

Par 4

längd

197m (647ft)

höjd

-9m (-29ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB  bakom korg, vita pinnar som linje. (OB behind the basket, white stakes as line)

15

Par 3

längd

90m (295ft)

höjd

+5m (+16ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– Inget OB på detta hål. (No OB on this hole)

16

Par 4

längd

171m (561ft)

höjd

+15m (+49ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB  i dammen, bäcken och dess närområde mellan vit och röd tee, vita pinnar som linje. (OB in the pond, creek and its proximity between the white and the red tee, white stakes as line)

– OB lång om korgen vänster och höger, vita pinnar som linje (OB long of the basket left and right, white stakes as line)

17

Par 3

längd

117m (364ft)

höjd

+8m (+26ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB  i dammen bakom och höger om tee vattenlinjke som linje. (OB in the pond back and right of the tee, water line as line)

– OB vänster på grusspåret, vita pinnar som linje (OB on the gravel track on the left hand side, white stakes as line)

18

Par 3

längd

76m (249ft)

höjd

-4m (-12ft)

Bilder


Hålinformation / Hole inforamtion

– OB utanför “Ö”, vita stenar som linje. (OB outside the “Island”, white stones as line)

– Spelar kan med plikt avancera till dropzone och därifrån spela sitt tredje kast om så önskas, utan att kasta från tee. (Players may elect, with penalty throws, advance to the drop zone and from there plays its third throw, if they want, without throwing from the tee)

– OB från “Ö” spelas med normala OB-regler. (OB from the “Island” plays as normal OB)

Sammanfattning 10-18

IN

Par 30

1112m

3658ft

Sammanfattning 1-18

TOT

Par 62

2422m

7956ft