Borgen DiscGolf Arena - GUL

Borgen Discgolf Arena - GUL

Banan byggdes under 2020 av Värnamo Frisbee disc Club men drivs idag av Värnamo Kommun.

Banan är belägen på Borgen Outdoor och är byggd för attrahera den breda massan och framförallt allmänheten.

Banan är rik på höjdskillnader och variarande terräng även om det flesta av hålen på något sätt följer vandringslederna.

BorgenGul-Skylt

1

3

4

6