Värnamo Discgolfbana

Värnamo Discgolfbana

Banan var belägen i en mycket välskött park kring sjukhuset i Värnamo. Gräset, häckarna och träden har sköts professionellt, varför banan var mycket trevlig att spela på.

Banan är permanent stängd och nedplockad sedan 7 juni 2023. Banan invigdes 1990 som Värnamo Frisbeegolfbana. 1998 byggdes banan ut till 18 hål i samband med att vi arrangerade Svenska Mästerskapen. 1999 var det dags att lägga utkastplattor på alla hål, samt att banan lades om och vi började använda nya områden kring sjukhusparken. 2000 blev heller inget viloår för oss i klubben då vi ändrade vissa delar av banan, och förlängde vissa utkast.

Under 2001 fortsatte vi att förbättra och förlänga för att höja svårighetsgraden på banan. Allt för att göra Värnamo Discgolfbana till en av de bästa och finaste i Sverige.
I början av 2002 flyttades utkast 3 några meter bakåt pga att ett buskage har tagits bort i samband med att en vattenledning brustit i marken rakt under.

Inför säsongen 2004 försvinner tyvärr hål 6 tom 8 pga att sjukhuset bygget ut. Därmed kommer några av banans vackraste hål att försvinna in i historieböckerna. Vi har dock lyckats att pressa in 3 nya hål på den övre delen av banan samt ändrat ett av de gamla för att få flyt i det hela.Pga stormens framfart så är hål 12 inte längre spelbar. Ett nytt hål kommer därför att skapas inför säsongen 2005 förutom att vissa hål får byta nummer. På den ytan som Gudrun fällde har under våren 2006 anlagts två nya hål som ersätter nummer 3 och 4 på 2005 års bana. De har fått nummer 11 och 12 varför hål 3 tom 12 fått nya nummer.

Inför säsong 2017 har banan genomgått stora förändringar, 10 av 18 hål är förändrarde gentemot 2016. Alla hål har numer konstgrästees. Alla hål kommer få hålkartor igenom (beräknat klart innan sommaren). Hål 15 - 18 påverkas till viss del av byggnation av en bussgata, den är beräknad helt klart till Augusti 2017.

2018 - Banan redo för spel! Ändringar för året finns i hålguiden här. Banan har numera par 56.

2022 - Banan oförändrad sedan 2018
2023-03-07 - Banan permanent stängd och nedplockad.