Borgen DiscGolf Arena - RÖD

Borgen DiscGolf Arena - Röd

Banan började byggas under 2021 och räknas stå helt färdig 2023. Under våren 2022 kommer hål 1-9 invigas och öppnas för spel. Röd bana är del av Vit bana med dedikerade utkast.
Banan är belägen på Borgen Outdoor och breder ut sig i området kring Borgen ända förbi skidbacken i Alansryd.
Banan har stora höjd och riktningvariationer i både skogs och ängsmiljö.
Klubbens förhoppning är att banan skall erbjuda en riktigt härlig utmaning får både den erfarne spelaren så som den lite nyare spelaren. Banan är ett steg upp från Gul bana med en svårighetsgrad lättare än Vit bana.

1

Par 4

längd_röd

84m (275ft)

höjd_röd

+5m (+16ft)

Bilder

Hålinformation / Hole inforamtion

– Mandatory 2 vänster om markerad gran, drop zone i fairway i höjd med mandatory, gula pinnar för linje som inte får passeras. (Mandatory 2 left of the indicated fir tree, drop zone in the middle of the dairway by the mandatory, yellow stakes as restricted space not to cross)

– OB på gruspspåret och dess närhet höger om korg, vita pinnar som linje. (OB on the gravel track and its proximity right of the basket, white stakes as line)

– OB på MTB-spåret och dess närhet vänster om korg, vita pinnar som linje. (OB on the MTB track and its proximity left of the basket, white stakes as line)

2

Par 4

längd_röd

151m (495ft)

höjd_röd

-1m (-3ft)

Bilder

Hålinformation / Hole inforamtion

– OB i dammen, röd tee används som dropzone, vita pinnar som linje (OB in th epond, red tee used as dropzone, white stakes as line)

– OB på grusspåret och dess närhet omkring hålet, vita pinnar som linje (OB on the gravel track and its proximity surronding the hole, white stakes as line)

– OB i dike, vita pinnar som linje (OB in the ditch, white stakes as line)

– Hazardområde mellan bäck och korg vänster om fairway, gula pinnar som linje, spelas vidare från läge med ett pliktkast (Hazard area between ceek and basket, left of fairway, yellow stakes as line, continue play from lie with 1 throw of penalty)

3

Info

längd_röd

57m (187ft)

höjd_röd

0m (0ft)

Bilder

Hålinformation / Hole inforamtion

– OB på grusspåret och dess närhet längs vänster sida, vita pinnar som linje. (OB on the gravel track and its proximity along the left side, white stakes as line)

– OB i sankområde, vita pinnar som linje (OB in the sank area, white stakes as line)

– OB på grusspåret och dess närhet bakom green, vita pinnar som linje (OB on the gravel track and its proximity behind the green, white stakes as line)

4

Info

längd_röd

55m (180ft)

höjd_röd

0m (0ft)

Bilder

Hålinformation / Hole inforamtion

– OB i dammarna, vita pinnar som linje (OB in the ponds, white stakes as line)

– OB på grusspåret och dess närhet längs omkring håler, vita pinnar som linje. (OB on the gravel track and its proximity surronding the hole, white stakes as line)

– Hazardbunker kort vänster om korg, gula pinnar som linje, spelas vidare från läge med ett pliktkast (Hazard bunker short left of the basket, yellow stakes as line, continue play from lie with 1 throw of penalty)

5

Info

längd_röd

85m (279ft)

höjd_röd

0m (0ft)

Bilder

Hålinformation / Hole inforamtion

– Mandatory höger om markerad gran, dropzone i mitten av fairway i höjd med mandatory, gula pinnar som linje som inte får passeras (Mandatory right of fir tree, dropzone in the middle of the fairway, by the mandatory, yellow stakes as restricted space not to cross)

– OB i MTB område höger om kort, vita pinnar som linje (OB in the MTB area right of the basket, white stakes as line)

– Obligatorisk lättnad från MTB slinga som korsar hålet, blå whiskers som linje (Relief area on the MTB track crossing the hole, blue whiskers as line)

– Se upp för mountainbikes från vänster innan utkast (Watch out for mountainbikes from the left before throwing)

6

Info

längd_röd

202m (663ft)

höjd_röd

-21m (-69ft)

Bilder

Hålinformation / Hole inforamtion

– Mandatory vänster om död tall, dropzone i mitten av fairway, gula pinnar som linje som inte får passeras (Mandatory left of dead pine tree, dropzone in the middle of the fairway, by the mandatory, yellow stakes as restricted space not to cross)

– OB utmed hela hålet till vänster, runt korg och längs skogslinje till höger, vita pinnar som linje (OB along the complete hole to the left, behind the basket and along the wood line to the right, white stakes as line)

– Hazardbunker kort vänster om korg, gula pinnar som linje, spelas vidare från läge med ett pliktkast (Hazard bunker short left of the basket, yellow stakes as line, continue play from lie with 1 throw of penalty)

– Se upp för mountainbikes och fotgångare på spåret till vänster (Watch out for mountainbikes and hikers on the track to the left)

7

Info

längd_röd

64m (209ft)

höjd_röd

+0,5m (+2ft)

Bilder

Hålinformation / Hole inforamtion

– OB i dammen,  spelas som vanlig OB, vita pinnar som linje (OB in the pond, plays as normal OB, white stakes as line)

8

Info

längd_röd

51m (167ft)

höjd_röd

+5m (+16ft)

Bilder

Hålinformation / Hole inforamtion

– OB nedanför bergskant/utanför “Ö”, kast som går ut från platå speals som vanlig OB, staketstolpar och vita pinnar som linje (OB below moauntain ridge, throws that go out from the plateau are played as normal OB, fence pillars and white stakes as line)

9

Info

längd_röd

49m (160ft)

höjd_röd

+9m (+29ft)

Bilder

Hålinformation / Hole inforamtion

– OB  på MTB-spåren, dess närhet och bortom, vita pinnar som linje. (OB on the MTB tracks, their proximity and beyond, white stakes as line)

– OB  på spåret till vänster om hålet och dess närhet, vita pinnar som linje. (OB on the path left of the hole and its proximity, white stakes as line)

Sammanfattning 1-9

UT

Par 31

796m

2611 ft

10

Karta

Info

Bilder

11

Karta

Info

Bilder

12

Karta

Info

Bilder

13

Karta

Info

Bilder

14

Karta

Info

Bilder

15

Karta

Info

Bilder

16

Karta

Info

Bilder

17

Karta

Info

Bilder

18

Karta

Info

Bilder

Sammanfattning 10-19

Sammanfattning 1-18

Hålinformation / Hole inforamtion